Το 2018, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, τόνισε ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας δυνητικά μπορεί να εξαλειφθεί εφόσον τα κράτη υιοθετήσουν μια στρατηγική προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το 2020, τα κράτη μέλη του Π.Ο.Υ. που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, πήραν μια ιστορική απόφαση μέσω της ψηφοφορίας της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας που ενέκρινε την Παγκόσμια στρατηγική για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Φέτος είναι ο τρίτος χρόνος μετά την ιστορική ημέρα της 17ης Νοεμβρίου 2020, ημέρα που ο Π.Ο.Υ. εγκαινίασε τη Στρατηγική και έθεσε ως στόχο οι χώρες να καταφέρουν να έχουν επίπτωση της νόσου μικρότερη από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες ανά έτος.

Η Παγκόσμια Στρατηγική για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχει 3 πυλώνες:

Ο στόχος 90-70-90 έως το 2030

Η στρατηγική απαιτεί από τις χώρες που έχουν θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου της μήτρας τον στόχο 90/70/90 έως το 2030. Αυτό αναλύεται ως εξής:

Η σημερινή ημέρα είναι ευκαιρία για απολογισμό, αλλά και ευαισθητοποίησης. 

Αν η Στρατηγική 90/70/90 εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη του Π.Ο.Υ. δυνητικά ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να εξαλειφθεί ως παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας στις επόμενες δεκαετίες σε ανεπτυγμένες χώρες.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο EU Beating Cancer Plan

Το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Στρατηγική κατά του καρκίνου EU Beating Cancer Plan που αποδέχεται την αναγκαιότητα της Στρατηγικής 90/70/90 του Π.Ο.Υ. και προωθεί σχέδιο δράσης έως το 2030 ως εξής:

• HPV-εμβολιασμό τουλάχιστον του 90% του πληθυσμού-στόχου της ΕΕ για τα κορίτσια και σημαντική αύξηση του εμβολιασμού των αγοριών,

• Εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου με νέες κατευθυντήριες οδηγίες για καρκίνο τραχήλου μήτρας (HPV testing από ηλικία 30 ετών και κάθε 5-10 έτη), με στόχο την κάλυψη του 90% του επιλέξιμου πληθυσμού,

• Εξασφάλιση ογκολογικών κέντρων για σωστή θεραπεία του 90% των ασθενών με καρκίνο.

Η Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουμε την ευκαιρία να καλύψουμε τον πληθυσμό στόχο εμβολιαστικά και μάλιστα με κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία και για τα κορίτσια και για τα αγόρια, αλλά μέχρι στιγμής παρατηρείται χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Εμείς, ως Γυναίκες στην Ογκολογία, συμμετέχουμε και ενισχύουμε την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  για την ανάγκη του HPV- εμβολιασμού.

Οι Γυναίκες στην Ογκολογία, είναι ένας από τους 131 φορείς που υποστηρίζουν την έκκληση προς την πολιτεία για ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ., αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ορίζοντα το 2030 και στόχο την εξάλειψη του καρκίνου της μήτρας και στη χώρα μας, όπως τονίστηκε στην 11η Σύνοδο της Ελληνικής HPV Εταιρείας 

Στεκόμαστε πάντα αλληλέγγυες σε εγχειρήματα που προωθούν τον επιστημονικό διάλογο και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της υγείας. Θεωρούμε κομβικής σημασίας τη σωστή ενημέρωση σε γονείς παιδιά και νέους, αλλά και τη συνεχή στόχευση της ουσιαστικής αρωγής της επιστήμης στο δημόσιο διάλογο για την υγεία.

Για αυτό, εξάλλου, διοργανώνουμε ενημερωτικές δράσεις σε γονείς, όπως η ενημερωτική δράση που πραγματοποιήσαμε τον Μάρτιο 2023 στη Σχολή Χιλλ για το εμβόλιο HPV από κοινού με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Υπογράφουμε την παγκόσμια διακήρυξη για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας εδώ: https://www.cervicalcancerdeclaration.org/