Η περιήγηση στον ιστοχώρο καθώς και κάθε άλλη μορφή χρήσης αυτού θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Γυναίκες στην Ογκολογία» δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να διατηρεί ή να συνεχίζει να διατηρεί τον ιστοχώρο αυτόν και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία του ή να τον τροποποιήσει σημαντικά.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δοθεί συμβουλή ιατρική ή μη, με βάση το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου. Τίποτε στον παρόντα ιστοχώρο δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως συμβουλή, ιατρική ή μη, ακόμα κι αν το περιεχόμενο αυτό φέρεται να προέρχεται από ιατρικά βιβλία ή άλλες συναφείς πηγές ή αν υπογράφεται από ειδικούς επιστήμονες του ιατρικού κλάδου. Περαιτέρω, τίποτε στον ιστοχώρο αυτόν δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προτροπή για την προμήθεια συγκεκριμένου φαρμάκου ή θεραπευτικής αγωγής. Οι αποφάσεις για θέματα υγείας ή φυσικής κατάστασης θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στην καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών της υγείας

Ο ιστοχώρος αυτός περιέχει σε διάφορα σημεία, μέσω ειδικών συνδέσμων, παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους (links ή hyperlinks). Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Γυναίκες στην Ογκολογία» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοχώρων αυτών, ούτε γνωρίζει αν το περιεχόμενο αυτό είναι συμβατό με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλης εφαρμοστέας διατάξεως.