ΣΤΟΧΟΣ

Οι «Γυναίκες στην Ογκολογία» (w4o) είναι ένα δυναμικό δίκτυο γυναικών που ασχολούνται με την Ογκολογία, με διττό σκοπό.

Από τη μια την προώθηση του διαλόγου για ευκαιρίες, λύσεις, απαντήσεις σε κοινά προβλήματα, ένας χώρος έκφρασης και υποστήριξης των γυναικών ογκολόγων, αλλά κυρίως ένα πρωτοπόρο δυναμικό δίκτυο υποστήριξης, ενημέρωσης και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς με επίκεντρο τη γυναίκα – ασθενή με καρκίνο.

Μέσω του δικτύου «Γυναίκες στην Ογκολογία», η γυναίκα ασθενής με καρκίνο θα βρει την στήριξη, την κατανόηση, την ενημέρωση που χρειάζεται αλλά και την ουσιαστική αρωγή του επιστήμονα σε κάθε διεκδίκηση που αφορά την υγεία της.

Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας πρόληψης καθώς και η ενημέρωση ότι ο καρκίνος είναι μια νόσος όπως όλες οι άλλες η οποία, όταν εντοπιστεί σε πρώιμα στάδια, κατά κανόνα θεραπεύεται.

Στους σκοπούς μας είναι η δημιουργία ενός “μόνιμου ταμείου” για τη στήριξη οικονομικά αδύναμων ασθενών με την κάλυψη διαγνωστικών μοριακών εξετάσεων που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. γενετικός έλεγχος και συμβουλευτική για κληρονομική προδιάθεση, αλλά και την άμεση βοήθεια ανασφάλιστων γυναικών με καρκίνο μέσω κοινωνικών ιατρείων και άλλων φορέων, ανά την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα.

Η συντονιστική επιτροπή των «Γυναικών στην Ογκολογία»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Επωνυμία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας είναι «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, για τις ανάγκες των συνεργασιών και συναλλαγών της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών, τη συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά ή άλλου είδους συνέδρια καθώς και για κάθε εκδήλωση, δραστηριότητα και εν γένει επαφή με χώρες του εξωτερικού, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «Women for Oncolοgy – W4Ο- W4O-Hellas».

Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται: W4O-Hellas.

Σκοπός της Εταιρείας

Οι σκοποί της Εταιρείας, είναι κατ’ εξοχήν επιστημονικοί, κοινωνικοί, φιλανθρωπικοί, κοινωφελείς μη κερδοσκοπικοί, αφορούν τις γυναίκες επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την ογκολογία αλλά και τις γυναίκες ασθενείς με καρκίνο και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

1) Την προώθηση του διαλόγου για ευκαιρίες, λύσεις, απαντήσεις σε κοινά προβλήματα και την υποστήριξη των γυναικών ογκολόγων στην επαγγελματική τους ανέλιξη στο χώρο.

2) Την προώθηση εν γένει δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υποστήριξη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ουσιαστική κοινωνική προσφορά με επίκεντρο τη γυναίκα ασθενή με καρκίνο.

3) Την προώθηση της έρευνας στον τομέα της ογκολογίας της γυναίκας στην Ελλάδα και διεθνώς, την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, με την διάδοση, με κάθε μέσο, της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και την επιστημονική εξέλιξη των μελών της.

4) Την ενθάρρυνση και καθοδήγηση της έρευνας μεταξύ των νέων γυναικών, ιδίως επιστημόνων στο χώρο της ογκολογίας.

5) Την προβολή της ελληνικής επιστήμης στο εξωτερικό.

6) Την γνωμοδότηση επί θεμάτων σχετικών με την Ογκολογία της Γυναίκας, όταν ζητηθεί από κρατικούς φορείς ή άλλα όργανα αλλά και με δική της πρωτοβουλία.

7) Την παροχή σε άτομα που πάσχουν από νεοπλασίες, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη αρωγής, εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων της, των μέσων για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική εν γένει περίθαλψη, καθώς και τη μέριμνα για την εκπαίδευση μόρφωση και ευαισθητοποίηση αυτών σε θέματα σχετικά με τον καρκίνο.

8) Την ενημέρωση του κοινού και της Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Παραϊατρικής και Τεχνολογικής Κοινότητας, μέσω επιστημονικών ημερίδων και μέσων ενημέρωσης, για θέματα που αφορούν την Ογκολογία της Γυναίκας.

9) Την ενδυνάμωση της θέσης και την ανάδειξη της γυναίκας – επαγγελματίας υγείας στην Ογκολογία.

10) Την σύσταση επιτροπών για την μελέτη ειδικών θεμάτων που αφορούν τις νεοπλασίες στη γυναίκα, από μέλη της Εταιρείας ή μη και από προσωπικότητες αδιακρίτως ή επιστημονικής ή μη ιδιότητας τους, για τις επιδιώξεις της Εταιρείας, όπως επίσης και για την υλική και ηθική ενίσχυση αυτής, στο έργο της.

11) Τη σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, καθώς και συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα, επιστημονικούς και άλλους φορείς, επί παντός θέματος το οποίο έχει σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.