Νέα & Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Δωρεάν Γονιδιακού Ελέγχου για Κληρονομική Προδιάθεση Καρκίνου Μαστού-Ωοθηκών

Οι “Γυναίκες στην Ογκολογία –W4O Hellas”, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να στηρίξουν την Ελληνίδα γυναίκα με καρκίνο, υλοποιούν ένα Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ανάλυση των γονιδίων BRCA 1 & 2 σε γυναίκες ασθενείς με καρκίνο μαστού, από όλη την Ελλάδα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή τους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια για γενετικό έλεγχο όπως αυτά έχουν οριστεί από το “Genetic Consensus for BRCA 1 & 2 testing” της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας – ΕΟΠΕ.

Το Πρόγραμμα αυτό δωρεάν γενετικού ελέγχου πραγματοποιείται αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους που συγκεντρώθηκαν από τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και τις δωρεές για τους σκοπούς των W4O-Hellas και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και να ενισχυθεί με όλες τις επόμενες δράσεις μας.

Το Πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν με προτεραιότητα σε γυναίκες ανασφάλιστες, άνεργες ή με ετήσιο εισόδημα μέχρι 18.000 ευρώ.

Σήμερα ο γονιδιακός έλεγχος μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1/2 γίνεται από πολύ λιγότερες γυναίκες σε σχέση με αυτές που πληρούν τα κριτήρια, κυρίως λόγω του κόστους της εξέτασης, και της μη κάλυψης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό προσφέρουμε δωρεάν τον γονιδιακό έλεγχο για ανίχνευση μεταλλάξεων στα δύο αυτά γονίδια σε συνεργαζόμενα πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ελλάδα. Με το Πρόγραμμα στοχεύουμε αποκλειστικά να καλύψουμε οικονομικά το κόστος της εξέτασης ώστε να διευκολύνουμε τους θεράποντες ιατρούς να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις και να καθοδηγήσουν κατάλληλα γυναίκες με καρκίνο μαστού που πληρούν τα κριτήρια για γενετικό έλεγχο.

Τα κριτήρια ένταξης των ασθενών (σύμφωνα με τις οδηγίες του Consensus για το Γενετικό Έλεγχο BRCA1 & 2, της ΕΟΠΕ) παρατίθενται κάτωθι:

Ανάλυση των γονιδίων BRCA1 & BRCA2 προτείνεται για τις γυναίκες με διάγνωση καρκίνου του μαστού:

✓ σε ηλικία <45 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού

✓διάγνωση καρκίνου μαστού, ωοθηκών ή παγκρέατος ανεξαρτήτως ηλικίας σε τουλάχιστον δύο συγγενείς 1ου-3ου βαθμού από την ίδια οικογενειακή πλευρά

✓διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού σε 1ου-3ου βαθμού συγγενή

✓ σε ηλικία <50 ετών και ένα από τα παρακάτω:

Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 50 ετών

Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο ωοθηκών

Ανάλυση των γονιδίων BRCA1 & BRCA2 προτείνεται για τις γυναίκες με διάγνωση δύο πρωτοπαθών όγκων του μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένα από τα παρακάτω:

✓ ο ένας εκ των δύο όγκων του μαστού να έχει διαγνωσθεί πριν την ηλικία των 50 ετών

✓διάγνωση του ιδίου ατόμου με καρκίνο των ωοθηκών

✓διάγνωση καρκίνου του μαστού ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού πριν την ηλικία των 50 ετών

✓διάγνωση με καρκίνο ωοθηκών ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού

Επιπρόσθετα, προτείνεται ο γονιδιακός έλεγχος στις ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει:

✓ διάγνωση τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού πριν την ηλικία των 60 ετών

✓διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως ηλικίας

Τονίζεται ότι η γενετική συμβουλευτική, η οποία πρέπει να προηγείται και να έπεται κάθε γενετικού ελέγχου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, στο παρόν πρόγραμμα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του παραπέμποντος ογκολόγου.

Εξάλλου η παραπομπή για το Πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ογκολόγο ιατρό και το αποτέλεσμα της εξέτασης θα κοινοποιείται επίσης στον παραπέμποντα ιατρό και όχι απευθείας στην ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις γυναίκες στην ογκολογία – W4O-Hellas (email: w4ohellas@gmail.com, τηλ. 6980025420).

Ευχαριστούμε για την προσφορά τους τα συνεργαζόμενα Εργαστήρια: Genekor και BioPath

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας