Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς δικαιούχος: ΓΥΝΑΙΚΕΣΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΒΑΝ: GR07 0172 0680 0050 6807 2656 794
    Παρακαλούμε να αποστείλετε το καταθετήριο στο fax 211 8502142 ή στο e-mail μας