ΒΙΝΤΕΟ Γυναίκες στην Ογκολογία – Εκδήλωση: “Διατροφή, Παχυσαρκία και Καρκίνος”