Το Πανελλήνιο Forum των Γυναικών στην Ογκολογίας ( W4O Hellas ) με θέμα: «Γυναίκα & Καρκίνος: Ιδιαιτερότητες και διαφορές» θα διεξαχθεί  από τις 20 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου, 2018 στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη.

Η εγγραφή στο Forum είναι δωρεάν

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν  μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε όσους συνέδρους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού, είναι η συμπλήρωση του δελτίου αξιολόγησης, το οποίο θα δοθεί από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Διεύθυνση:  Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βας. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 106 71, Αθήνα –  Τηλ.: 210 3611206