Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές των προγραμμάτων και δράσεων μας για την αμέριστη στήριξη του καθενός χωριστά και όλων μαζί! 

Χάρη σε σας οι σκοποί μας γίνονται πραγματικότητα.

Φαρμακευτικές Εταιρείες

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Κοινωφελή Ιδρύματα

Θεραπευτήρια / Διαγνωστικά Κέντρα

Ιδιώτες / Δωρεές / Ξενοδοχεία

Χορηγοί Επικοινωνίας των δράσεων μας