2024: Νέο πρόγραμμα δωρεάν γονιδιακού ελέγχου για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού

2024: Νέο πρόγραμμα δωρεάν γονιδιακού ελέγχου για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού

Οι Γυναίκες στην Ογκολογία –W4O Hellas είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το νέο πρόγραμμα γονιδιακού ελέγχου για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού. Η δυνατότητα για την υλοποίηση του προγράμματος είναι αποτέλεσμα δωρεών από υποστηρικτές (φαρμακευτικές, καλλιτέχνες, ιδιώτες, κ.λπ) που μας στηρίζουν σταθερά εδώ και χρόνια και κάνουν δυνατή την ουσιαστική αρωγή μας στους ογκολογικούς ασθενείς.

Σημειώνουμε ότι μέχρι τώρα, στα δέκα χρόνια λειτουργίας του δικτύου μας, οι Γυναίκες στην Ογκολογία έχουμε καταφέρει να πραγματοποιήσουμε δωρεάν γονιδιακούς ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα, γυναίκες και άνδρες. Η νέα δωρεά μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε από κοινού την προσφορά μας στην κοινωνία, παρέχοντας δωρεάν ένα πολύτιμο εργαλείο για ασθενείς και γιατρούς για την κληρονομική προδιάθεση καρκίνου του μαστού.

Η εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα πιστοποιημένα εργαστήρια A-LAB, BioPath Innovations, και Genekor, και θα περιλαμβάνει ολόκληρο το panel γονιδίων κληρονομικότητας, σε γυναίκες και σε άντρες σε όλη την Ελλάδα, με διάγνωση καρκίνου μαστού που πληρούν τα κριτήρια.

Το πρόγραμμα W4O Hellas

Παρά το γεγονός ότι ο γονιδιακός έλεγχος έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα ιατρικής κοινότητας, συλλόγων και ασθενών, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που παραμένουν εκτός κριτηρίων του ΕΟΠΥΥ και σε αυτές τις περιπτώσεις στοχεύει το νέο πρόγραμμα γονιδιακών ελέγχων.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καλύπτει ασθενείς (άντρες και γυναίκες) που πληρούν ένα από τα κάτωθι κριτήρια, ενώ οι κατηγορίες που άλλως καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ θα αφορούν μόνο σε ανασφάλιστες / ανασφάλιστους ασθενείς.

Κριτήρια ένταξης

Comprehensive HBOC testing προτείνεται για ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού:

• σε ηλικία <45 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού
• διάγνωση καρκίνο του μαστού, ωοθηκών ή παγκρέατος ανεξαρτήτως ηλικίας σε τουλάχιστον δύο συγγενείς 1ου-3ου βαθμού από την ίδια οικογενειακή πλευρά
• διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού σε 1ου-3ου βαθμού
• Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού σε ηλικία <50 ετών και ένα από τα παρακάτω:
– Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 50 ετών
 -Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο ωοθηκών

Comprehensive HBOC testing προτείνεται για ασθενείς με διάγνωση δύο πρωτοπαθών όγκων του μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένα από τα παρακάτω:

• ο ένας εκ των δύο όγκων του μαστού να έχει διαγνωσθεί πριν την ηλικία των 50 ετών
• διάγνωση του ιδίου ατόμου με καρκίνο των ωοθηκών
• διάγνωση καρκίνου του μαστού ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού πριν την ηλικία των 50 ετών
• διάγνωση με καρκίνο ωοθηκών ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού

Επιπρόσθετα, προτείνεται ο γονιδιακός έλεγχος στις ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει:

• διάγνωση τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού
• διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως ηλικίας

Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα

Όπως και στο παρελθόν η παραπομπή στο Πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ογκολόγο που έχει την ευθύνη για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων που πιστοποιούν τα κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Ο συντονισμός του προγράμματος γίνεται μέσω της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, τηλ: 2106457971

Επικοινωνία με τις Γυναίκες στην Ογκολογία: 6980025420, w4ohellas@gmail.com